Penelope Timmis

 • Penelope Timmis, Flamingos, 2023
  Flamingos, 2023£900.00
 • Penelope Timmis, Puffin, 2023
 • Penelope Timmis, Seascape I, 2023
  Seascape I, 2023£650.00
 • Seascape I by Penelope Timmis
  Seascape II, 2023£645.00
 • Penelope Timmis, Seascape III, 2023
  Seascape III, 2023£960.00
 • Penelope Timmis, La Orange, 2022
  La Orange, 2022£925.00
 • Penelope Timmis, Pinks, 2022
  Pinks, 2022£925.00
 • Penelope Timmis, Pot Pourri, 2022
  Pot Pourri, 2022£1,450.00